Usluge

Sistemi

"Ne postoji zamena za praktično iskustvo! Jedna od osnovnih stvari koju ISO 9001 konsultant može da donese je da je on i sam bio deo ISO 9001 registracije (a ne samo da o tome priča). Iskustvo će omogući klijentu da izbegne troškove prouzrokovane greškama a zasigurno će smanjiti vreme potrebno za učenje i na kraju se pokazati kao dobra investicija."

Dr. Jack E. Small, u svojoj knjizi "ISO 9000 za rukovodioce", Lanchester Press

Implementacija nekog od sistema menadžmenta se odvija u 10 faza:

1. Opredeljenost rukovodstva. Uspeh razvoja i implementacije menadžment sistema zavisi od aktivnog učešća najvišeg rukovodstva, kako oni izražavaju svoj interes i kako motivišu zaposlene za podršku. Pre otpočinjanja aktivnosti na uspostavljanju menadžment sistema, najviše rukovodstvo treba da razume koristi od uspostavljenog menadžment sistema, da formuliše jasan pravac i ciljeve i da motiviše zaposlene koji učestvuju u ovom dugoročnom projektu.

2. Opredeljenost i učešće rukovodstva obezbeđuje 80% uspeha u realizaciji.

Imenovanje predstavnika rukovodstva. Ovaj projekat zahteva lidera ili koordinatora koji ima moć da predstavlja kompaniju u sferi kvaliteta. Od vitalne je važnosti imenovanje kompetentne i sposobne osobe za predstavnika i koja će povesti organizaciju u ovom pravcu.

3. Gap analiza je preliminarna analiza kompanijskog menadžment sistema radi utvrđivanja prisutnosti komponenti koje zahteva standard. KORISNO - zato što se uzimaju u obzir komponente standarda koje je organizacija već zadovoljila nego da se gradi sistem od samog početka. NEOPHODNO - zato što je to najbolji način da se vidi potrebna količina rada koji očekuje organizaciju i definiše vrednost u ugovoru.

4. Trening zaposlenih. Više zaposlenih bi trebalo uključiti u različite stepene projekta razvoja i impelemntacije menadžment sistema zato što osoblje igra važnu ulogu u dostizanju zahteva standarda. Takođe sistem mora se održavati i biti operativan. Samo dobro trenirano i kompetentno osoblje će biti sposobno da ispuni zahteve adekvatno. Ako omogućite profesionalni trening za vaše osoblje, imaćete snažan tim za dostizanje kompanijskih ciljeva impelementacije sistema menadžmenta.

5. Provera od strane rukovodstva radi praćenje napretka. Kada je sistem razvijen i primenjen, potrebno je kontinualno proveravanje njegove usklađenosti sa zahtevima standarda i ciljevima kompanije, takođe je potrebno održati integritet sistema kada se aplikuju promene. Učešće rukovodstva u svakoj fazi ovog projekta preko provera je ključ uspeha i jedan od zahteva standarda.

6. Razvoj poslovnika i procedura. Standardi zahtevaju od kompanija da razviju obavezna dokumenta kao što su poslovnik i obavezne procedure. Razvoj pomenutih dokumenata sistema menadžmenta je jedan od ciljeva standarda. Takođe će možda biti potrebno razviti i druga dokumenta koja će koristiti i dati efekat poslovanju.

7. Interna provera i odabir sertifikacionog tela. Standardi zahtevaju periodičnu proveru menadžment sistema tj. usklađenosti sa definisanim zahtevima. Kada je vaš sistem razvijen, implementiran i verifikovan kroz interne provere, možete izabrati registrovano sertifikaciono telo.

8. Pre-sertifikaciona provera. Jednom kada budete uspešno završili implementaciju sistema, imali nekoliko internih provera i jednu zvaničnu proveru (preispitivanje) od strane rukovodstva, korisno je imati pre-sertifikacionu proveru. To će pomoći kompaniji da se pripremi za sertifikacionu proveru.

9. Otklanjanje neusaglašenosti. I ako Vi osećate da je razvijeni menadžment sistem savršen, nemoguće je garantovati da će svi egzaktno pratiti zahteve. Biće neophodno da se koriguju tj. otklone nađene neusaglašenosti koristeći uspostavljenu proceduru za korektivne mere. Neophodno je da se analiziraju rezultati provera/preispitivanja i moguće je primena korektivnih ili preventivnih mere.

10. Sertifikaciona provera. Nakon odabira sertifikacionog tela (možemo Vam obezbediti listu međunarodno priznatih i registrovanih), biće neophodno da potpišete ugovor za sertifikacionu proveru kako bi ste bili u prilici da dokažete ispunjenost zahteva standarda. Sertifikat potvrđuje da je vaš menadžment sistem u saglasnosti sa standardima i uz njega bi trebalo biti lakši nastup na tržištu.


Partnerstvom sa nama, prilikom razvoja menadžment sistema, povećaće se vaša usresređenost na korisnike, unaprediti kvalitet vaših proizvoda i usluga, smanjiti troškove, povećati prodaju i motivisati zaposlene.

ANL je kompetentan da Vam pruži konsultanske usluge u sledećim sistemima:

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)
ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS)
ISO 22000 Sistem menadžmenta bezbednošću hranom (FSMS)
OHSAS 18001 Bezbednost i zdravlje na radu (OH&S)
HACCP Analiza hazarda i kontrola kritičnih tačaka (HACCP)