ISO 5001

ISO 5001

ISO 5001 Sistem menadžmenta energijom je standard namenjen organizacijama koje imaju cilj da smanje potrošnju energije i da poboljšaju energetsku efikasnost. Početni korak implementiranja zahteva ovog standarda je snimanje energetskih uticaja organizacije, a naredni korak je pravljenje programa štednje energije, kao i njihova realizacija.
Sistem menadžmenta energijom ISO 50001, može da se primeni na sve kategorije delatnosti, a posebno je laka primena ovog standarda na organizacije koje su već sertifikovane prema drugim standardima, kao što su ISO 9001, ISO 14001 ili OHSAS 18001.

Koristi i prednosti implementacije ISO 5001:

1. Usaglašenost sa zakonskom regulativom;
2. Smanjenje upotrebe energije;
3. Povećanje korišćenja alternativnih izvora energije;
4. Identifikacija i upravljanje rizicima koji okružuju buduće snabdevanje energijom;
5. Poboljšava ukupne performanse kako bi se smanjila potrošnja energije i kako bi se smanjili troškovi;
6. Prednost pri učestvovanju na tenderima;
7. Povećanje ugleda organizacije.

Štampa