ISO 22301

ISO 22301
Standard ISO 22301 Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCM) u poslednje vreme dobija na sve većem značaju i u potpunosti je usaglašen sa vodećim standardima (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001...). Njegova implementacija obuhvata zahteve vezane za uspostavljanje konteksta sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja, zahteve vezane za ulogu vrhovnog rukovodstva, ciljeve kontinuiteta poslovanja i mere za rešavanje rizika, podršku, sprovođenje, merenje i korektivne akcije.Standard ISO 22301 namenjen je organizacijama svih veličina i delatnosti. Ovaj standard daje okvir za razvoj i dostizanje otpornosti organizacije. Njegova primena pomaže da se svim zainteresovanim stranama pokaže spremnost i sposobnost održavanja kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama.

Ključne koristi od primene standarda 22301:

1. Omogućava fleksibilnost organizaciji prilikom prekida u radu;
2. Kompetitivna prednost;
3. Poboljšanje kvaliteta i efikasnost u rad;
4. Kontinualno unapređivanje organizacije kroz interne provere;
5. Uštede u troškovima;
6. Održavanje optimalnog nivoa pružanja usluge klijentima i zaineresovanim stranama.

 

Štampa