ISO 27001

ISO 27001
ISO 27001 Sistem upravljanja bezbednošću informacija predstavljaju  konzistentan mehanizam za:


-          upravljanje bezbednošću informacija,
-          smanjenje  mogućnosti gubitka informacija ključnih za poslovanje organizacije, 
-          sticanje poverenje korisnka, poslovnih partnera I svih zaintresovanih strana.

Primena standarda posebno je namenjena organizacijama koje u svom poslovanju imaju interne i/ili eksterne informacione sisteme, podatke koji su poverljivi, čije funkcionisanje poslovnih procesa zavisi od informacionog sistema i ostalim organizacijama koje se žele prilagoditi potrebama današnje informacione sigurnosti kao što su banke, IT kompanije, finansijske i osiguravajuće kompanije, univerziteti i mnoge druge organizacije.

Prednosti I koristi od implementacije i sertifikacije ISO 27001 su: 

1. Sticanje poverenja kupaca, dobavljača i ostalih zaintresovanih strana u bezbednost informacionog sistema organizacije;
2. Zaštite informacija I podataka na svim organizacionim nivoima;
3. Usklađenost sa zakonskom regulativom;Štampa El. pošta