ISO 20000

ISO 2000
ISO 20000 Sistem
upravljanje servisima/uslugama u oblasti IT usluga. Standard omogućava da se kontinualno unapređuju  IT usluge i da se napravi okvir za uvođenje alata kojima će se automatizovati procesi i povećavati pouzdanost pružanja IT usluga. Jedan od ciljeva standard je da korisnici usluga budu zadovoljni nivoom usluga koje im se pružaju.
Kada se govori o primeni standarda ISO 20000, misli se prvenstveno na ispunjavanje zahteva datih u ISO 20000-1:2011, dok su ostali dokumenti u okviru ovog standarda smernice kako na što bolji i lakši način ispuniti zahteve.
ISO 9001 predstavlja odličnu osnovu za implementaciju standarda ISO 20000.

Koristi i prednosti  standarda ISO 20000:

1. Obezbeđuje tip poređenja sa najboljom praksom;
2.  Stvaranje okvira za poboljšanje kvaliteta usluga;
3. Podržava unutrašnje promene pružaoca usluga;
4. Smanjuje rizike i troškove  IT usluga;
5. Poboljšanje veze između razluičitih odeljenja kroz bolje i jasnije definisanje odgovornosti i ciljeva.

Štampa