ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj upravljački alat predstavlja aktivni koncept za poboljšanje ekoloških performansi svih organizacija bez obzira na njihovu veličinu, delatnost, broj zaposlenih. 
Standard 14001 je zasnovan na oceni rizika gde se identifikuju svi ekološki aspekti i uticaji vezani za delatnost organizacije, a zatim se orijentiše na poboljšanje odnosa prema životnoj sredini i implementaciju sistemskog pristupa kojim će se postizati ciljevi i obezbediti dokazi da su postignuti postavljeni ciljevi.
Standard ISO 14001 je po pristupu i strukturi sličan sa ISO 9001, a svojim zahtevima doprinosi proširenju poslovanja organizacija na područja koja nisu vezana samo za korisnike i podobnost proizvoda/usluge, već i na uticaje prema okruženju, smanjenje zagađenja, potrošnju energije, obnovljive izvore energije i sl.
Osnovna namena ovog standard je obezbeđenje strateškog okvira za kreiranje odnosa prema životnoj sredini.  Organizacije moraju  konstantno da razvijanja  svesti o zaštiti životne sredine, da uvode nove, ekološki prihvatljive tehnologije i procese, da preventivnim merama poboljšavaju rezultate zaštite životne sredine.

Implementacijom ISO 14001 organizacija će:

1.Smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu;
2.Smanjiti rizike od ekoloških katastrofa;
3. Obezbediti stalnu usaglašenost sa zakonskom regulativom;
4. Smanjiti potrošnju prirodnih resursa;
5.Poboljšati svoj ugled i stvoriti poverenje.
Štampa El. pošta