IS0 9001

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Standard omogućava povezivanje svih delova  organizacije u dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljenju zahteva korisnika (kupaca, klijenata, dobavljača i dr.). Ovaj sistem omogućava i praćenje svih procesa i aktivnosti- od nabavke preko proizvodnje do distribucije i prodaje. Svi procesi u ovom lancu su pokriveni QMS-om kroz procedure i zapise koji kasnije mogu da posluže kod razvoja novih ideja, proizvoda i usluga, unapređenja marketing aktivnosti, pokrivenosti tržišta.  U proces realizacije sistema menadžmenta kvalitetom  svi zaposleni su uključeni, tako da je njegova prednost obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.
Sistem menadžmenta kvalitetom  je način na koji organizacija upravlja kvalitetom, a pod pojmom kvaliteta ne podrazumeva se samo kvalitet proizvoda ili usluge već i kvalitet poslovanja (npr. odnosi sa klijentima i dobavljačima) i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima, radna kultura).  
Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine pa se mogu integrisati.

ISO 9001 omogućava da na kraju poslovnog, proizvodnog ili uslužnog procesa postoji potpuno usaglašen proizvod ili uslugu.  Kvalitet svih procesa daje kvalitet proizvoda i usluga!

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 90001 je namenjen svim organizacijama, bez obzira na veličinu, delatnost, broj zaposlenih, a uvođenje i sertifikacija ISO 9001 organizaciji doneće:
1.       Povećanje zadovoljstva  korisnika;
2.       Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta;
3.       Uključenost svih zaposlenih i delegiranje odgovornosti na svim nivoima;
4.       Uspostavljanje sledljivosti proizvoda i procesa rad;
5.       Povećanje produktivnosti;
6.       Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Štampa El. pošta